Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Towar podlega reklamacji w razie stwierdzenia jego niezgodności z umową, za którą odpowiedzialność ponosi Sklep. Podstawą przyjęcia reklamacji jest odesłanie na adres Sklepu, ul. Sławinkowska 124, 20-810 Lublin, towaru wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu, opisem usterki oraz adresem zwrotnym z podaniem kontaktowego numeru telefonu.

Formularz reklamacyjny do pobrania tutaj.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia towaru do Sklepu. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Reklamacji nie podlegają: różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora sprzedającego i kupującego, przedmioty, które zostały uszkodzone mechanicznie lub środkami chemicznymi, przedmioty uszkodzone w wyniku z niewłaściwego użytkowania i konserwacji, naturalne zużycie się zakupionego przedmiotu.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od odebrania przesyłki (zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny), pod warunkiem nieprzekroczenia praw wynikających z powyższej ustawy.

Odstąpienie od umowy jest skuteczne o ile Klient w terminie 10 dni od odbioru zamówienia złoży stosowne oświadczenie w formie pisemnej (przykład do pobrania tutaj) i prześle je na adres e-mail Sklepu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej na adres Sklepu stacjonarnego, ul. Sławinkowska 124, 20-810 Lublin, oraz odeśle towar w stanie niezmienionym (tj. w stanie w jakim został wysłany, bez uszczerbku lub przekroczenia zarządu zwykłego -za wszelkie uszkodzenia lub braki zostanie odpowiednio obniżona kwota zwrotu) i odesłany wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura).

Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed naruszeniem w transporcie.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane przelewem na wskazane wcześniej przez zwracającego, w formularzu o odstąpieniu od umowy, konto bankowe w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.


 

Ta strona stosuje pliki cookies     więcej